Strona główna

Strona główna

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy bonjourcherie.pl jest własnością firmy Emitrust Corporation Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mariana Pisarka 2/14 w Warszawie, kod pocztowy 03-984, NIP 1132934183, REGON 366800033, KRS 0000668761. Kapitał zakładowy wynosi 20000 zł.
 2. Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy bonjourcherie.pl.
 3. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym, zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym bonjourcherie.pl, zwanym dalej Sklepem.
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422 z późn. zm.).
 5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień w czasie składania zamówienia
 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 7. Zdjęcia produktów prezentowane w Sklepie mogą się nieznacznie różnić od wyglądu rzeczywistego.
 8. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wyprodukowane w Polsce i objęte gwarancją producenta.
 9. Sklep odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sklep nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o  których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w  ciągu dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sklep.
 10. Ceny obowiązujące w Sklepie zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 11. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod numerem telefonu +48 662 709 284 w godzinach 8.30-17.00 od poniedziałku do piątku, oraz pod adresem poczty elektronicznej [email protected]. Opłata za połączenie uzależniona jest od cennika operatora z usług którego korzysta Klient.

§2. Warunki sprzedaży

 1. Zakupów może dokonywać osoba pełnoletnia zarejestrowana w sklepie, lub osoba niezarejestrowana, która jednorazowo w formularzu zamówienia poda niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, telefon, e-mail, ulica, kod pocztowy, miasto).
 2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
 3. Rejestracja konta w Sklepie polega na podaniu przez Klienta w formularzu rejestracyjnym: adresu poczty elektronicznej oraz hasła a także danych, o których mowa w ust. 1. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Klient otrzymuje nieodpłatnie indywidualne konto, umożliwiające składanie zamówień w Sklepie. Sklep umożliwia usunięcie konta w każdym czasie, po pisemnym zgłoszeniu takiej prośby przez Klienta. Sklep może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta Klientowi. Okres wypowiedzenia dostępu wynosi 14 dni i jest liczony od dnia pisemnego poinformowania, o tym fakcie Klienta (także drogą elektroniczną). Wypowiedzenia dokonuje się w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Przyjęcie zamówienia z obowiązkiem zapłaty przyjmowane jest do realizacji po potwierdzeniu mailem wysyłanym przez Sklep do Klienta. W przypadku pomyłki w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
 6. Sklep może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia także w formie telefonicznej.
 7. Przygotowanie towaru do wysyłki następuje po:
  1. w przypadku zamówień z obowiązkiem zapłaty płatnych przy odbiorze – emailowe potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta w odpowiedzi na email Sklepu. Jeżeli Sklep nie będzie mógł skontaktować się z Kupującym lub nie otrzyma mailowego potwierdzenia zakupu w ciągu 5 dni – transakcja zostanie anulowana.
  2. w przypadku zamówień z obowiązkiem zapłaty płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.
 8. Termin płatności wynosi 5 dni. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi płatność zamówienie zostanie anulowane.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku w magazynie produktu, który Klient chciałby dodać do zamówienia, ma on możliwość uzyskania informacji o jego dostępności podając swój adres email i dodając produkt do listy życzeń. Sklep wysyła do Klienta wiadomość, na podany adres e-mail Klienta, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny.
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 11. Do każdego zamówienia, w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 12. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu wysyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt ze Sklepem.
 13. Czas realizacji zamówienia, od momentu wpływu należności za zamówienie na konto firmy, to od 7 do 10 dni roboczych W przypadku gdy termin nie będzie mógł być dotrzymany Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji emaliowo lub telefonicznie.
 14. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać przewidywany czas dostawy.

§3. Ceny i formy płatności

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki. Koszt dostawy towaru pokrywa Klient.
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
  1. przelew bankowy - klient dokonuje przelewu w wysokości obejmującej cenę towaru oraz koszt jego dostawy na rachunek bankowy Sklepu nr 87 1140 2004 0000 3102 7678 5726. W tytule przelewu należy podać: numer zamówienia oraz imię i nazwisko.
  2. międzynarodowy przelew bankowy - klient dokonuje przelewu w wysokości obejmującej cenę towaru oraz koszt jego dostawy na rachunek bankowy Sklepu nr IBAN: 24 1140 2004 0000 3412 0673 2988 kod BIC/SWIFT BREXPLPWMBK. W tytule przelewu należy podać: numer zamówienia oraz imię i 
  3. płatność za pośrednictwem PayU – przekazanie środków zaewidencjonowanych na Rachunku Rozliczeniowym Klienta bezpośrednio na Rachunek Emitrust Corporation Sp.z o.o.
  4. za pobraniem – wówczas  należność za towar pobierana jest przez kuriera lub listonosza, z  zastrzeżeniem ust.4.
 4. Odbiór osobisty zamówionych towarów jest możliwy po uprzednim skontaktowaniu się Klienta ze Sklepem pod nr tel. +48 662 709 284 w godzinach 8.30-17.00 od poniedziałku do piątku lub pod adresem poczty elektronicznej [email protected].

 5. Dostawa poza granicę Polski jest możliwa po uprzednim skontaktowaniu się Klienta ze Sklepem. O kosztach transportu klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez siebie adres.

§4. Dostawa

 1. Wszystkie wysyłki są ubezpieczone. Koszty ubezpieczenia ponosi Emitrust Corporation Sp. O.O.
 2. Klient zostanie poinformowany o numerze listu przewozowego oraz o całkowitym koszcie pobrania. Informacja zostanie wysłana poczta elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 7-10 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W szczególnych wypadkach i zamówieniach indywidualnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta indywidualnie.
 4. Na termin otrzymania przesyłki składa się maksymalny czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.
 5. Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem firmy kurierskiej i zgodnie z terminami określanymi przez spedytorów. Standardowy czas dostawy 1-3 dni robocze.
 6. Zwrot niedoręczonej paczki. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 2 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie dokona będzie, w przypadku zwrotu niedoręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania.
 7. Odmowy przyjęcia paczki. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, wówczas Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki.
 8. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie odbioru od kuriera. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące przesyłki będą rozpatrywane tylko, jeżeli zostanie porządzony protokół o uszkodzeniu paczki.
 9. Przesyłka jest oklejona wyłącznie oryginalną taśmą Bonjourcherie. Prosimy o dokładne sprawdzenie paczki, czy taśma nie była przerywana, podklejana, rozcinana, sklejana powtórnie inną taśmą oraz czy nie ma widocznych uszkodzeń paczki (dziury, wgniecenia). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o spisanie z kurierem protokołu. W przypadku, jeśli kurier nie chce spisać protokołu, prosimy o nie odbieranie przesyłki. Protokół powinien zawierać informacje, że paczka została uszkodzona, w jaki sposób oraz informację o zawartości przesyłki.
 10. Istnieje możliwość wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej/poczty zaproponowanej przez klienta. Wg cennika obowiązującego w danej firmie.

DPD
do 30 kg 19,99 zł
InPost Paczkomaty
do 25 kg 15,99 zł
Odbiór osobisty
Bez opłat


§5. Zwroty

 1. Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego w Sklepie towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwrotowi bez podania przyczyny podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami. Zwracany towar należy odsyłać wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą. Dodatkowo należy podać informację o numerze konta Klienta na które Sklep zwróci cenę towaru. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, klient zwracając paczkę ponosi koszt odesłania paczki.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką kurierską lub pocztową poleconą na adres wskazany w § 1 Regulaminu.
 4. Uprasza się aby Klient informował Sklep o zamiarze zwrotu towaru.
 5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy towar.
 6. Jeżeli dokonanie wymiany nie będzie możliwe z powodu braku towaru, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne towary do wyboru.
 7. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie odbioru przesyłki, a nie zgłoszone niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 8. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. Zapis ten nie narusza uprawnień Klienta, o których mowa w ust. 1.
 9. Jeżeli dostarczony produkt jest zgodny ze złożonym zamówieniem, ale Klient chciałby wymienić go na inny proszony jest o zgłoszenie tego faktu drogą e-mail, bądź telefonicznie.
 10. Zwroty oraz reklamacje prosimy kierować na adres  Emitrust Corporation Sp. z o.o ul. Minerska 3 04-506 Warszawa. 

§6. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §11 Regulaminu pkt.11
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Mariana Pisarka 2/14 w Warszawie, kod pocztowy 03-984.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w §11 Regulaminu pkt.11.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
      W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują po upływie 14 dni od dnia umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zarejestrowanych Klientów obowiązują ich nowe postanowienia Regulaminu o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, które jest wysyłane drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o  świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii oraz przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Prezes Urzędu na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umieszcza adres strony internetowej Komisji Europejskiej, na której publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.
 4. Konsument może kontaktować się ze Emitrust Corporation sp. z o.o. za pośrednictwem adresu emailowego: [email protected]. Jeśli kontakt nie jest związany z zawarciem umowy lub podjęciem działań w celu jej zawarcia konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia korespondencji elektronicznej.
 5. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4, następuje poprzez złożenie oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia niniejszej korespondencji. Podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udzielenia mi odpowiedzi w ramach korespondencji elektronicznej, przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania. Mam świadomość, że administratorem moich danych osobowych jest Emitrust Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą doraźnie i wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem niniejszej korespondencji. Oświadczenie o takiej treści należy opatrzyć podpisem i datą.
 6. Brak złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.